FISAFINANCE không yêu cầu tài sản thế chấp cho khoản cần được đầu tư.

Doanh nghiệp có phương án kinh doanh tốt đều được cân nhắc và thẩm định lên sàn huy động FISA FINANCE