Bước 1: Đăng ký tài khoản trực tuyến qua website FISA FINANCE hoặc ứng dụng FISAFINANCE
Bước 2: Hợp tác với nhân viên FISAFINANCE trong quá trình chuẩn bị, xét duyệt và thẩm định hồ sơ
Bước 3: Xác nhận thông tin vay vốn
Bước 4: Nhận tiền giải ngân về tài khoản chỉ định
Bước 5: Trả gốc và lãi theo kỳ hạn