Mọi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ các điều kiểm an toàn của FISAFINANCE đều sẽ được giới thiệu tới các nhà đầu tư tiềm năng qua hệ thống P2P của FISAFINANCE.

  • Là công ty cổ phần, TNHH, DNTN.
  • Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn Tp Hà nội và các thành phố lớn của Việt nam
  • Thời gian hoạt động phải từ 02 năm trở lên.
  • Có lợi nhuận dương trong năm gần nhất.
  • Không có nợ chậm trả từ 90 ngày trở lên trong 3 năm gần nhất