Sau khi khoản huy động của doanh nghiệp được đăng ký từ 70% trở lên và được phía doanh nghiệp nhận nợ bằng hình thức trực tuyến, FISAFINANCE sẽ thực hiện việc giải ngân vào tài khoản ngân hàng do doanh nghiệp chỉ định.