Khi khoản huy động vốn của doanh nghiệp được niêm yết trên sàn và thực hiện việc nhận nợ thành công, hệ thống FISAFINANCE sẽ gửi hợp đồng và khế ước vay vốn trực tuyến tự động, có đầy đủ thông tin về bên vay và bên cho vay.