Có, lợi suất khoản huy động được giữ cố định trong suốt thời gian đầu tư.