Để đầu tư trên sàn, quý nhà đầu tư vui lòng nạp tiền theo nội dung sau:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Kết nối Tài chính Việt Nam
  • Số tài khoản người hưởng: 118693388888
  • Tại ngân hàng: Vietin Bank – Chi nhánh Hoàng Mai
  • Nội dung nộp tiền: [số CMT/CCCD]˽[Họ và tên]˽NT FISAFINANCE
Phần nội dung nộp tiền, Quý khách ghi đầy đủ số CMND/CCCD, Họ và tên, viết không dấu như mẫu sau: 123456789999 Nguyen Van A NT FISAFINANCE.
Sau khi nạp tiền thành công, FISAFINANCE sẽ liên hệ với nhà đầu tư để xác nhận thông tin và hướng dẫn các bước đầu tư tiếp theo trên sàn.