P2P lending là một hoạt động đầu tư, do đó sẽ tiềm ẩn những rủi ro. Hiện tại, Việt Nam chưa có quy định chặt chẽ về P2P Lending, việc quản lý quy xét theo luật dân sự. Nhà đầu tư có thể chịu rủi ro trong trường hợp người cho vay mất khả năng thanh toán, tuy nhiên điều này được kiểm soát từ khâu kiểm định nhà đầu tư, cũng như các công ty P2P sẽ có biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi vốn.

FISAFINANCE luôn có các biện pháp để hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư
– Hệ thống sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ với Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh vay vốn
– Cung cấp thông tin đánh giá khách quan tình hình doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác nhất về đối tác đầu tư của mình
– Yêu cầu chủ Doanh nghiệm/ Hộ kinh doanh mua bảo hiểm khoản huy động.
– Thay mặt nhà đầu tư đôn đốc, thu hồi vốn gốc và lợi tức đúng kỳ hạn.
– Để giảm thiểu rủi ro, Vnvon khuyến nghị nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng đầu tư vào nhiều Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh khác nhau.