Sản phẩm Gọi vốn Cá nhân

GỌI VỐN CHO CÁ NHÂN

Sản phẩm đầu tư tích luỹ:

Là sản phẩm thế mạnh của FISA FINANCE được thiết kế để phục vụ nhu cầu đầu tư, tích lũy hiệu quả và an toàn của khách hàng

+ Kỳ hạn đầu tư

Từ 3 tháng , 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng với lợi suất lần lượt là 11; 12,5; 13; 13,6 %/năm

+ Số tiền tham gia tối thiểu là 1.000.000 VNĐ

Sản phẩm đầu tư gửi góp

là sản phẩm đầu tư linh hoạt dành cho Nhà đầu tư. Khi tham gia, nhà đầu tư được đầu tư nhiều lần, số lượng lần đầu tư không hạn chế trong suốt thời gian đầu tư đến khi đáo hạn. Số tiền đầu tư cũng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, theo nhu cầu và khả năng thực tế.

+ Kỳ hạn đầu tư

Từ 1-3 năm, đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn một cách linh hoạt, hiệu quả của quý khách hang

+ Số tiền tham gia tối thiểu: 500.000 VNĐ

+ Lãi suất đầu tư lên tới: 12%/năm

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Tin liên quan