Là tổ chức hoặc cá nhân có tư cách pháp nhân, đang sinh sống tại Việt Nam, sở hữu khoản vốn nhàn rỗi từ 10 triệu bạn đã có thể tiến hành đầu tư.

– Bước 1: Mở tài khoản trực tuyến qua website hoặc ứng dụng của FISAFINANCE
– Bước 2: Thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản FISAFINANCE
– Bước 3: Tiến hành đầu tư tự động hoặc lựa chọn gói đầu tư theo kỳ hạn và doanh nghiệp mong muốn
– Bước 4: Nhận tiền gốc và lãi vào cuối kỳ hạn
– Bước 5: Tái đầu tư vào gói đầu tư mới