Trong trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền khỏi sàn, nhà đầu tư chỉ cần đặt lệnh rút tiền trên hệ thống. Sau đó, FISAFINANCE sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư đã đăng ký tham gia vào sàn trước đó.

Để đầu tư trên sàn, quý nhà đầu tư vui lòng nạp tiền theo nội dung sau:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Kết nối Tài chính Việt Nam
  • Số tài khoản người hưởng: 118693388888
  • Tại ngân hàng: Vietin Bank – Chi nhánh Hoàng Mai
  • Nội dung nộp tiền: [số CMT/CCCD]˽[Họ và tên]˽NT FISAFINANCE
Phần nội dung nộp tiền, Quý khách ghi đầy đủ số CMND/CCCD, Họ và tên, viết không dấu như mẫu sau: 123456789999 Nguyen Van A NT FISAFINANCE.
Sau khi nạp tiền thành công, FISAFINANCE sẽ liên hệ với nhà đầu tư để xác nhận thông tin và hướng dẫn các bước đầu tư tiếp theo trên sàn.

Trong trường hợp doanh nghiệp trả trước 2/3 thời gian vay: Áp dụng theo biểu phí hiện tại của FISAFINANCE theo từng thời kỳ, được FISAFINANCE đề cập trong khế ước.

Trong trường hợp doanh nghiệp trả sau 2/3 thời gian vay: miễn phí trả trước hạn.

Khi khoản huy động vốn của doanh nghiệp được niêm yết trên sàn và thực hiện việc nhận nợ thành công, hệ thống FISAFINANCE sẽ gửi hợp đồng và khế ước vay vốn trực tuyến tự động, có đầy đủ thông tin về bên vay và bên cho vay.

Sau khi khoản huy động của doanh nghiệp được đăng ký từ 70% trở lên và được phía doanh nghiệp nhận nợ bằng hình thức trực tuyến, FISAFINANCE sẽ thực hiện việc giải ngân vào tài khoản ngân hàng do doanh nghiệp chỉ định.

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ huy động vốn, FISAFINANCE sẽ đánh giá và cho bạn biết kết quả trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm bạn cung cấp đủ hồ sơ. Nếu doanh nghiệp chấp nhận các điều khoản và điều kiện FISAFINANCE đưa ra, chúng tôi sẽ kết nối bạn với nhà đầu tư. Trong vòng 14 ngày làm việc FISAFINANCE sẽ thông báo cho doanh nghiệp kết quả huy động vốn. Khoản đầu từ sẽ gọi vốn thành công nếu đạt 70% số tiền huy động trở lên. Thời gian gọi vốn có thể nhanh hơn tùy vào mực độ tín nhiệm của doanh nghiệp.

Có, lợi suất khoản huy động được giữ cố định trong suốt thời gian đầu tư.

Lãi và gốc trả cuối kỳ

FISAFINANCE hiện tại áp dụng thu phí dịch vụ thẩm định hồ sơ ban đầu từ 500.000Đ đến 1.000.000Đ tùy từng địa bàn; và phí dịch vụ kết nối từ 1-2% trên tổng số tiền đầu tư trước khi giải ngân cho doanh nghiệp.

Ngoài ra doanh nghiệp được yêu cầu đóng phí bảo hiểm (Bảo hiểm Bảo Việt) từ 0.010% đến 0.048% theo kỳ hạn 10 đến 90 ngày.

FISAFINANCE không yêu cầu tài sản thế chấp cho khoản cần được đầu tư.

Doanh nghiệp có phương án kinh doanh tốt đều được cân nhắc và thẩm định lên sàn huy động FISA FINANCE